Close

Teatro para nenos e nenas

GRUPOS de 6 a 14 anos

(repartidos en grupos por idades)

A través da expresión corporal e o xogo dramático, o neno ou nena adquirirá as ferramentas que lle permitirán crear realidades sen precisar de xoguetes-obxecto. Dun xeito lúdico, estará coñecendo o seu propio corpo, probando novas formas de comunicación, descubrindo aos outros e respetando o seu traballo, deixando voar a súa imaxinación para crear personaxes e historias, achegándose, en definitiva, ao mundo do teatro.

Os obxectivos básicos a acadar neste curso:

 • Desenvolver un maior control corporal.
 • Explorar as posibilidades da nosa voz.
 • Desbloquearnos e conseguir unha relaxación física e mental.
 • Mellorar a nosa capacidade de concentración, de observación visual e auditiva.
 • Aumentar a nosa flexibilidade e o equilibrio.
 • Fortalecer a nosa memoria.
 • Estimular a autoconfianza e a confianza no grupo.
 • Mellorar a escoita.
 • Liberar a imaxinación.
 • Crear personaxes e historias.


Ao longo de curso prepararase, como mínimo, unha mostra con público, para que os nenos e nenas superen o medo escénico, aprendan a solucionar os conflitos que xurden nunha presentación, comprendan a importancia do traballo en equipo, etc. e os papás e mamás poidan compartir esta experiencia con eles.


GRUPO de 6 a 8 anos

 • Datas de celebración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de unha hora e media/semana
 • Profesora: Akira Valero


GRUPO de 9 a 11 anos

 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de hora e media/semana
 • Profesora: Akira Valero


GRUPO de 12 a 14 anos

 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de hora e media/semana
 • Profesora: Roberto CasalPodes solicitar máis información ou facer a preinscrición online.