Close

Teatro para nenos e nenas

GRUPO de 3 a 4 anos.

Nunha idade de vital importancia para o desenvolvemento do neno ou nena, o teatro proporciona ferramentas que permiten potenciar as súas capacidades motrices, lingüísticas, emocionais, cognitivas… e a relación cos demais e co medio.

Axudarémonos do sorprendente e festivo que ten a vida cotiá, da fantasía e creatividade que nos proporcionan os contos e da expresividade e ritmo que nos facilitan as cancións infantís e a música.

Durante o curso traballaremos de xeito lúdico:

 • A integración do esquema corporal.
 • A relación co espazo (orientación, dirección, situación…).
 • A relación cos outros (escoita, respecto, empatía).
 • A conciencia espazo-temporal.
 • A interiorización do ritmo.
 • A relaxación.
 • A observación e a escoita.
 • Pequenas dramatizacións a partir do conto e da fábula.
 • Creación de (a partir da capacidade de imitación, propia do neno ou nena):
  • Estados emocionais.
  • Personaxes reais ou imaxinarios.
  • Situacións.

Posta en escena: Chegado o momento de preparar unha presentación con público, farase unha mostra básica do traballo realizado durante as clases. Unha mostra de curta duración, cunha temática moi coñecida polos nenos e nenas, e sempre acorde coa súa capacidade cognitiva e emocional.


 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase  de unha hora/semana
 • Profesora: Elea López


GRUPOS de 5 a 12 anos

(repartidos en grupos por idades)

A través da expresión corporal e o xogo dramático, o neno ou nena adquirirá as ferramentas que lle permitirán crear realidades sen precisar de xoguetes-obxecto. Dun xeito lúdico, estará coñecendo o seu propio corpo, probando novas formas de comunicación, descubrindo aos outros e respetando o seu traballo, deixando voar a súa imaxinación para crear personaxes e historias, achegándose, en definitiva, ao mundo do teatro.

Os obxectivos básicos a acadar neste curso:

 • Desenvolver un maior control corporal.
 • Explorar as posibilidades da nosa voz.
 • Desbloquearnos e conseguir unha relaxación física e mental.
 • Mellorar a nosa capacidade de concentración, de observación visual e auditiva.
 • Aumentar a nosa flexibilidade e o equilibrio.
 • Fortalecer a nosa memoria.
 • Estimular a autoconfianza e a confianza no grupo.
 • Mellorar a escoita.
 • Liberar a imaxinación.
 • Crear personaxes e historias.


Ao longo de curso prepararase, como mínimo, unha mostra con público, para que os nenos e nenas superen o medo escénico, aprendan a solucionar os conflitos que xurden nunha presentación, comprendan a importancia do traballo en equipo, etc. e os papás e mamás poidan compartir esta experiencia con eles.


GRUPO de 5 a 7 anos

 • Datas de celebración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de unha hora e media/semana
 • Profesora: Akira Valero


GRUPO de 8 a 9 anos

 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de hora e media/semana
 • Profesora: Elea López


GRUPO de 9 a 11 anos

 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de hora e media/semana
 • Profesora: Elea López


GRUPO de 11 a 13 anos

 • Duración: de outubro a xuño
 • Horas: 1 clase de hora e media/semana
 • Profesora: Akira Valero


Podes solicitar máis información ou facer a preinscrición online.