Close

Política de privacidade

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado Sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.l. Igualmente, Escola de Teatro e  Danza Espazo Aberto S.l. poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.

2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas, Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L.. utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L., rúa de San Pedro 48 baixo en Santiago de Compostela.

5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L.. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónica, no futuro, por parte de poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.