Close

Expresión oral

Curso dirixido a aquelas persoas que utilicen a súa voz como instrumento para exercer a súa profesión (profesores, locutores…) e en xeral para toda as persoas que ademais de utilizar a voz dun xeito óptimo, queiran evitar un desgaste prematuro da mesma. Os obxectivos xerais do curso son o estudio do mecanismo vocal e o coñecemento por parte do/a alumno/a dos métodos de entrenamento da voz como vehículo de expresión.


Podes solicitar máis información ou facer a preinscrición online.